Določitev ribolovnih odsekov na akumulaciji HE Brežice

13.09.2018

 

Ponovno obveščamo vse člane in druge ribiče, ki lovijo na akumulaciji HE Brežice, da je bil na letni skupščini v mesecu marcu, sprejet sklep, da je na celotni tekmovalni trasi na akumulacijskem jezeru na Savi, nad HE Brežice (od betonskega pomola 1 (1000 m nad HE Brežice) do betonskega pomola 2 (3100 m nad HE Brežice) na levem bregu Save režim ribolova izključno po načinu »UJEMI IN SPUSTI« za vse ribje vrste! V primeru ribolova na tem odseku vpišite v ribiško karto pod »revir Sava« še odsek »TS«!

Na celotnem preostalem delu akumulacijskega jezera je po novem dovoljeno upleniti gojenega krapa težkega samo do 5 kg.

Na zgornji polovici tekmovalne trase, ki je določena za kraparski del tekmovalne trase, in sicer od ribolovnega podesta št. 65 do betonskega pomola 2 100 m nad zadnjim 128. ribolovnim podestom, se ribolov izvaja po pravilniku kraparske sekcije RD Brežice. Na tem delu je dovoljen tudi nočni ribolov krapovcev. V primeru ribolova na tem odseku vpišite v ribiško karto pod »revir Sava« še odsek »TK«!

Primer vpisa v letno ribolovno dovolilnico – odsek se vpiše pod 'Oznaka dela vode':

 

Nočni ribolov je dovoljen le na gramoznici Boršt in na odseku »TK« na Savi, kjer velja za vse vrste rib ne glede na njihovo velikost režim ujemi in izpusti.

V pripravi so tudi table, ki bodo jasno označile posamezne odseke na revirju.

Obvezna oprema brez katere ribolov krapov na odseku »TS« in »TK« na Savi in gramoznici Boršt ni dovoljen je:

  • primerna blazina za odpenjanje rib (blazina, ki ima ustrezne stranice ali t.i. »carp cradle banjica«),

  • kraparska podmetalka, s širino stranic najmanj 100 cm in

  • antiseptik za razkužilo vbodne rane oz. morebitnih drugih poškodb na ribah.

 

Shranjevanje rib v mreži je na odseku »TS« in »TK« na Savi prepovedano! Izjema so le ribiška tekmovanja.

 

Ponovno pa opozarjamo, da je ribolov na Savi dovoljen na jezeru HE Brežice od 1000 m dolvodno od jezovne zgradbe NEK do opozorilne table pri HE Brežice, ki se nahaja okoli 400 m nad HE Brežice. Ribolov dolvodno od HE Brežice je dovoljen od "Starega mosta" do državne meje z RH.

Ribolov nad "Starim mostom" do HE Brežice je najstrožje prepovedan!!

 

                                                                                                                                                                          Dober prijem.


Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ZAPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Bruno Hauer: 051/610-037
 
Ribiški čuvaji
Davor Hauer: 041/762-279
Robert Hauer: 031/325-899
Egmond Vervega: 031/559-667
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
8.7
15.5
73
Sava
9.9
81.6
65

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart