Gradivo za Zbor članov 2019

Na Zboru članov, dne 15. 3. 2019 bomo obravnavali sprejetje dveh izredno pomembnih dokumentov ribiške družine, in sicer Pravilnik o organizaciji in delu ribiškočuvajske službe in Pravilnik o disciplinskem postopku. S Statutom so to osnovni dokumenti v vseh ribiških družinah. Pravilnika sta zaradi lažjega pregleda in v skladu s statutom objavljena na spletni strani – glej priloge.

V prilogi se nahaja tudi širše Poročilo gospodarske komisije in plan za naslednje leto, saj smo zaradi poenostavitve pošiljanja v vabilu za Zbor članov uporabili samo pomembnejše dele. Kot boste videli, smo v lanskem letu opravili veliko dela.

Na ribiško družino smo tudi prejeli predlog spremembe Ribolovnega režima – sprememba režima na delu revirja Sava 21, ki je tudi v prilogi in bo predstavljen na samem Zboru članov.

 

Dober prijem, UO RD Brežice


Priponke:

pravilnik-o-disciplinskem-postopku-2019 pravilnik-o-organizaciji-in-delu-ribiskocuvajske-sluzbe-2019 predlog-za-spremembo-revirja-mali-ebro porocilo-gospodarske-komisije-2019
Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
12.1
58.2
107
Sava
14.1
421
194

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart