Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Brežice na reki Savi

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 105 z dne 27. 7. 2020 je bila objavljena Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Brežice na reki Savi, ki bo začela veljati 11. 8. 2020.

 

Povezavi na uredbo in prilogo:

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1978?sop=2020-01-1978

 

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2020-105-01978-OB~P001-0000.PDF

 

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10592

 

V prilogi je slika iz predloga uredbe.

 

Lep pozdrav in dober prijem!

 

 

UO RD Brežice