Vabilo na letni zbor članov 2021

V A B I L O

 

   Vabimo Vas na "Letni zbor članov Ribiške družine Brežice", ki bo v petek 09. 07. 2021, ob 18.00 uri v gostilni "Cetin" Mostec.

 

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:

Otvoritev zbora in pozdrav navzočim (predsednik RD Brežice)

1. Izvolitev verifikacijske komisije

2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev

3. Potrditev dnevnega reda

4. Predstavitev poročil:           - o delu UO RD Brežice v letu 2020

                                        - o delu Nadzornega odbora v letu 2020

                          - o finančnem poslovanju v letu 2020

   5. Odgovori in sklepi o poročilih

   6. Razrešitev predsednika, UO in NO RD Brežice v mandatu 2015 - 2020

   7. Volitve predsednika, UO in NO RD Brežice za mandat 2020 - 2025

   8. Plan dela za leto 2021

   9. Razno

 

DOBER PRIJEM !

 

Prilipe,  24. 06. 2021                                                                         UO RD Brežice

 

Priloge:

·         Poročilo o delu UO RD Brežice v letu 2020

·         Poročilo o delu NO RD Brežice v letu 2020

·         Finančno poročilo za leto 2020


Priponke:

porocila-2020
Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Bruno Hauer: 051/610-037
 
Ribiški čuvaji
Davor Hauer: 041/762-279
Robert Hauer: 031/325-899
Egmond Vervega: 031/559-667
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
25.3
9.47
69
Sava
25.7
99.4
75

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart