Vabilo na Zbor članov 2019

V A B I L O

 

   Vabimo Vas na "Letni zbor članov Ribiške družine Brežice", ki bo v petek 15. 03. 2019, ob 18.00 uri v gostilni "Cetin" Mostec.

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:

Otvoritev zbora in pozdrav navzočim (predsednik RD Brežice)

1.      Izvolitev verifikacijske komisije

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev
  2. Potrditev dnevnega reda

4.      Predstavitev poročil:         - o delu UO RD Brežice v letu 2018

                                      - o delu Nadzornega odbora v letu 2018

                        - o finančnem poslovanju v letu 2018

  1. Odgovori in sklepi o poročilih
  2. Sprejem Pravilnika o organizaciji in delu ribiško čuvajske službe v ribiški družini Brežice in Pravilnika o disciplinskem postopku v ribiški družini Brežice
  3. Plan dela za leto 2019
  4. Predlog spremembe ribolovnega režima v brežiškem ribiškem okolišu in seznanitev z spremembami v tem pravilniku
  5. Razno

Zbor članov je sklepčen, če je prisotna najmanj desetina članov !

DOBER PRIJEM !

 

Prilipe,  28. 02. 2019                                                                         UO RD Brežice

 

Priloge:

·         Poročilo o delu UO RD Brežice v letu 2018

·         Poročilo o delu NO RD Brežice v letu 2018

·         Finančno poročilo za leto 2018


Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Bruno Hauer: 051/610-037
 
Ribiški čuvaji
Davor Hauer: 041/762-279
Robert Hauer: 031/325-899
Egmond Vervega: 031/559-667
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
16.7
19.6
77
Sava
18.5
104
77

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart