Globoček

Gobio gobio (Linnaeus, 1758)

Tuje ime

gudgeon (angl.), Grundling (nem.), gobione (ital.)

Razširjenost

Zahodna, srednja in vzhodna Evropa, južna Skandinavija, Velika Britanija. V Sloveniji splošno razširjen.

Življenjski prostor

Žvi v jatah pri dnu skoraj vseh tipov voda, zlasti pa v pasu lipana in mrene in v gorskih ter predalpskih jezerih. Naseljuje celo brakične vode.

Značilnosti

Dolžina 8–12 cm. Telo je sivkasto, s prečnimi progami vzdolž pobočnice. Podstojna usta z enim parom brkov, ki segajo, nazaj položene, le do srednjega roba očesa. Luske so temno obrobljene. Po repu in hrbtni plavuti so temne navpične pege.

Hrana

Talne živali.

Razmnoževanje

Drsti se od maja do junija, ikre odlaga na kamenje in rastline v plitvinah. Se ne seli.

Varstvena doba

Trajno zaščitena vrsta


Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Bruno Hauer: 051/610-037
 
Ribiški čuvaji
Davor Hauer: 041/762-279
Robert Hauer: 031/325-899
Egmond Vervega: 031/559-667
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.0
14.5
76
Sava
22.7
113
81

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart