Ogrica

Vimba vimba carinata (Pallas, 1811)

Tuje ime

vimba (angl.), Russnase (nem.)

Razširjenost

Pritoki Kaspijskega in Črnega morja ter Baltika. V Sloveniji v rekah donavskega porečja.

Življenjski prostor

V rekah od pasu ploščiča do brakičnih predelov, v nižinskih jezerih in v predalpskih jezerih. Živi v jatah ob dnu.

Značilnosti

Dolžina 20–30 cm. Usta so podstojna, z naprej štrlečo zgornjo mesnato ustnico. Plavuti so sivkaste, rumene ali oranžne. V času drsti imajo samci hrbet črn, trebuh pa rdečkast. V predrepni plavuti je 20–25 plavutnic. Nazaj položene prsne plavuti segajo skoraj do trebušnih.

Hrana

Talne živali.

Razmnoževanje

Drsti se od maja do junija na prodnatem dnu ob brežinah. V času drsti se seli po toku navzgor.

Najmanjša lovna mera

30 cm

Varstvena doba

1. 5.–30. 6.


Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Bruno Hauer: 051/610-037
 
Ribiški čuvaji
Davor Hauer: 041/762-279
Robert Hauer: 031/325-899
Egmond Vervega: 031/559-667
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.0
14.5
76
Sava
22.7
116
82

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart