Smuč

Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758)

Tuje ime

pikeperch (angl.), Zander (nem.), sandra (ital.)

Razširjenost

Izvira iz vzhodne Evrope, naseljen je bil v predele zahodne Evrope in v Veliko Britanijo. V Sloveniji v donavskem porečju.

Življenjski prostor

Pas mrene in ploščiča v večjih rekah, nižinska jezera, velike mrtvice. Običajno živi v motnih vodah pri dnu, v mraku pride na površje. Odrasli smuči so samotarji, mlajši živijo v jatah. 

Značilnosti

Dolžina 30–70 cm. Telo je vretenasto, podolgovato, s koničasto glavo in s številnimi zobmi v ustih. Na hrbtu sta dve med seboj ločeni hrbtni plavuti, v prvi so same nerazcepljene plavutnice. Po zgornjem delu hrbta so prečne proge.

Hrana

Plenilec, ribojed.

Razmnoževanje

Ikre odlaga od aprila do maja ob bregovih v gnezda iz potopljenih vej, ki jih varuje samec.

Najmanjša lovna mera

50 cm

Varstvena doba

1. 3.–31. 5.


Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Bruno Hauer: 051/610-037
 
Ribiški čuvaji
Davor Hauer: 041/762-279
Robert Hauer: 031/325-899
Egmond Vervega: 031/559-667
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.0
14.5
76
Sava
22.7
113
81

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart