Zelenika

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)

Tuje ime

bleak (angl.), Ukelei (nem.), alburno (ital.)

Razširjenost

Zahodna, srednja in vzhodna Evropa, južna Skandinavija, in južna Anglija. V Sloveniji je vsesplošno razširjena v donavskem porečju.

Življenjski prostor

V velikih jatah v zgornjih plasteh predalpskih in nižinskih jezer, v ribnikih in v rekah v pasu mrene in ploščiča. Zahaja tudi v brakično vodo.

Značilnosti

Dolžina 10–15 cm. Bočno sploščeno, srebrno bleščeče se telo s popolno pobočnico, usta nadstojna. V predrepni plavuti je 18–23 plavutnic.

Hrana

Živalski plankton, letajoče žuželke.

Razmnoževanje

Drstijo se od aprila do junija na plitvih prodnatih obrežnih mestih.

Najmanjša lovna mera

Brez mere.

Varstvena doba

1. 4.–30. 6.


Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Bruno Hauer: 051/610-037
 
Ribiški čuvaji
Davor Hauer: 041/762-279
Robert Hauer: 031/325-899
Egmond Vervega: 031/559-667
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.1
14.5
76
Sava
22.8
116
82

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart