Menjava letnih kart, elektronsko obveščanje članov

Spoštovani naši člani!

 

Obveščamo vse člane da bomo z letom 2023 uvedli nekaj bistvenih sprememb v delovanju ribiške družine, in sicer elektronsko obveščanje vseh članov o dejavnostih družine in uvedli doplačilo za nepravočasno vrnjene letne dovolilnice (rekapitulacijo) in podaljšanja članstva.

Tako bodo vsi člani obveščeni s sporočili po mobilnih telefonih ali elektronski pošti. To je potrebno zaradi tekočega in pogostejšega obveščanja članstva o delovnih akcijah, spremembah v ribolovnem režimu in drugih pomembnih dogodkih v družini. V prilogi dopisa in internetni strani se nahaja obrazec, ki ga vsak član izpolni s podatki, podpiše in dostavi ribiški družini pri zamenjavi letne dovolilnice.

Glede na dejstvo, veliko članov podaljšuje letne dovolilnice in članarino šele meseca marca imamo vsako leto težave pri poročanju v ribiški kataster in vodenju evidenc članstva. Ravno zaradi tega smo se odločili, da zaostrimo pogoje vračanja rekapitulacije in obnovitve članstva, saj smo pri tem ugotovili večja odstopanja pri pridobivanju podatkov. Vsi člani, ki bodo podaljšali članstvo in zamenjali letno ribolovno dovolilnico po 31. januarju 2023 bodo plačali dodatnih 30 €, zaradi dodatnih evidenčnih stroškov.

Menjava letnih ribolovnih dovolilnic za leto 2023 bo v četrtek 12. in petek 13. januarja 2023 v času od 16.00 do 19.00 ure in v soboto 14. januarja 2023 v času od 8.30 do 12.00 v prostorih RD Brežice na Prilipah.

Prav tako vas obveščamo, da smo primorani dvigniti ceno letne ribolovne dovolilnice (ni bilo spremembe vsaj pet let!), zaradi naraščajočih cen ostalih stroškov (predvsem nabava rib in obratovalnih stroškov).

Cene dovolilnic za leto 2023 so naslednje:

Članarina in letna dovolilnica za redne člane od 18 do 70 let 140,00 €
Članarina in letna dovolilnica za novega člana 200,00 €
Članarina in letna dovolilnica za povratnika 160,00 €
Članarina in letna dovolilnica za članice 75,00 €
Članarina in letna dovolilnica za mladince do 14 let 10,00 €
Članarina in letna dovolilnica za mladince od 14 do 18 let 65,00 €
Članarina in letna dovolilnica za študente 75,00 €
Članarina in letna dovolilnica za člane starejše od 70 let 90,00 €

Plačilo članarine in letne dovolilnice je možno nakazati na račun RD Brežice pri SKB Banki, številka TRR: SI 56 0315 7100 0443 376 ali pa plačat na dan zamenjave na mestu samem.

V času od 1. do 13. januarja 2023 je dovoljeno izvajati ribolov z letno dovolilnico kljub preseženim 80 lovnim dnevom, vendar je obvezen vpis datuma in odvzema rib zaradi zakonodaje o izvajanju sladkovodnega ribolova in nato tudi obvezno podaljšati članstvo v družini.

Člani, ki nimate namena podaljšati članstvo v letu 2023, ste naprošeni za vrnitev izpolnjene rekapitulacije za leto 2023 po pošti ali pa jo oddate v poštni nabiralnik na ribniku Prilipe do 31. januarja.

Vsi člani. ki nimate opravljenega ribiškega izpita, ste ga dolžni v letu 2023 opraviti. V kolikor ga ne opravite, se bo pri menjavi kart za leto 2023 zaračunal tudi strošek izpita! Na to ste bili opozorjeni že lani!

Ribiški izpit bo predvidoma organiziran v prvi polovici leta, kar je odvisno od prijav, saj je predpisano najmanjše število prijavljenih.

Neoddelana delovna akcija (10 ur v letu 2022) se obračuna in znaša 50,00 eur.

 

Dober prijem!

Prilipe, december 2022, UO RD Brežice

 


Priponke:

soglasje-gdpr
Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.7
25.28
81
Sava
25.1
158.9
98

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart