Odstranjevanje tujerodnih vrst želv na območju Ribnika Opekarna 2022

Danes je začel Center za kartografijo favne in flore z odstranjevanjem tujerodnih vrst želv na območju Ribnika Opekarna (območje mirne cone in 'mali bajer'). V posebne označene vrše bodo lovili želve in jih pregledali ter odstranili tujerodne vrste želv. Prosimo, da vrše pustite pri miru. Odstranjevanje naj bi potekalo en teden.

 

Dober prijem, RD Brežice

 

http://www.ckff.si

http://www.bioportal.si


Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Boštjan Sintič
041 959 280
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
13.7
21.40
79
Sava
14.8
506.9
213

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart