Odstranjevanje tujerodnih vrst želv na območju Ribnika Opekarna 2023

Jutri, 19. avgusta 2023 bo začel Center za kartografijo favne in flore z odstranjevanjem tujerodnih vrst želv na območju ribnika Opekarna (območje mirne cone in 'mali bajer').

V posebne označene vrše bodo lovili želve in jih pregledali ter odstranili tujerodne vrste želv. Prosimo, da vrše pustite pri miru.

Odstranjevanje naj bi potekalo dva tedna.

 

Dober prijem, RD Brežice

 

http://www.ckff.si

http://www.bioportal.si


Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ZAPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
8.4
129.1
180
Sava
7.6
733.2
280

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart