Odstranjevanje tujerodnih vrst želv na območju Ribnika Opekarna (2024)

Danes in jutri, 26-27. junija, 2024 bo Center za kartografijo favne in flore odstranjeval tujerodne vrst želv na območju ribnika Opekarna (območje mirne cone in 'mali bajer').

V posebne, označene vrše bodo lovili želve in jih pregledali ter odstranili tujerodne vrste želv.

Prosimo, da vrše pustite pri miru.

 

Dober prijem, RD Brežice

 

http://www.ckff.si

http://www.bioportal.si 

http://www.ckff.si

http://www.bioportal.si


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.7
25.28
81
Sava
25.1
158.9
98

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart