Ribiški izpit 24. julij 2021

Obveščamo vse člane, ki še nimajo opravljenega ribiškega izpita, da je za 24. 7. 2021 (predvidoma od 8-13h) organiziran ribiški izpit na Prilipah.

Za pristop k izpitu se je potrebno osebno prijaviti na RD v času uradnih ur na Prilipah in poravnati vse obveznosti glede prijave.

Pogoji za pristop k ribiškem izpitu so opravljen seminar (predavanje, ki bo predvidoma 15 ali 16. 7., kar je odvisno od števila kandidatov in bo javljeno na spletni strani), vsaj 2 delovni akciji, nekaj evidentiranih ribolovnih dni in vsaj 180 dni pripravništva (članstva v RD).

Tisti, ki ste že bili na seminarju v lanskem letu na Krškem, naj dajo pri prijavi potrdilo o udeležbi, da se zabeleži v pripravniški dnevnik. Vseeno pa priporočamo, da se seminarja ponovno udeležijo.

Pred samim izpitom bi imeli še dodaten informativni sestanek glede dodatnih vprašanj in določitve točne ure zagovora, zato pri prijavi na izpit navedite vsaj telefonsko številko ali el. naslov, da vas lahko pravočasno obvestimo.

V primeru prijavljenega premajhnega števila udeležencev izpita bomo le tega morali izvesti v drugem terminu.

Dober prijem.

UO RD Brežice


Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Boštjan Sintič
041 959 280
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
13.6
20.29
78
Sava
14.8
503.6
212

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart