Ribiški izpit, december 2023

Obveščamo vse ribiče, ki še nimate ribiškega izpita, da bo decembra ribiški izpit na Prilipah. Predavanje ali seminar bo v četrtek, 30. novembra 2023, v sejni sobi Upravne enote v Brežicah v času od 17.00 do najkasneje 20.00 ure inribiški izpit 9. decembra 2023 z začetkom ob 8h na ribniku Prilipe.

Čas pristopa kandidata k izpitu bo točno določen na predavanju ali usklajen pri prijavi (v primeru, da ima kandidat že opravljen seminar).

V primeru premajhne prijave ribiški izpit odpade.

Na predavanju boste spoznali nekaj o zgodovini sladkovodnega ribištva, normativni urejenosti slovenskega ribištva (zakonodaja), ribiškem upravljanju in organizaciji v ribištvu, ekologiji vod, biologiji rib, gojitvi sladkovodnih rib, spoznali lovne in nelovne ribje vrste v Savi, ribolovni opremi in tehnikah ribolova v celinskih vodah, ipd.

Brez opravljenega predavanja, treh delovnih akcij, vsaj petih vpisanih ribolovov in plačila izpita ni možno pristopiti k izpitu.

Pred samim izpitom bo organizirana tudi manjša priprava na ribiški izpit. Datum in uro bomo določili kasneje (predvidoma par dni pred izpitom).

Za pristop k izpitu se je potrebno osebno prijaviti na RD v času uradnih ur na Prilipah in poravnati vse obveznosti glede prijave.

Objava na spletni strani Ribiške zveze Slovenije - povezava.

 

Lep pozdrav in dober prijem.

Mohor Slatner, RD Brežice


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.6
25.28
81
Sava
25.0
156.3
97

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart