Ribiški izpit - predavanje maj 2022

Spoštovani,
 
Obveščamo vse ribiče, ki še nimate ribiškega izpita, da bodo predavanja oziroma seminar v četrtek, 26. maja,
v sejni sobi Upravne enote v Brežicah, v času od 17.00 do najkasneje 20.00 ure in ribiški izpit v soboto, 11. junija
z začetkom ob 8.00 uri na ribniku Prilipe.
 
V primeru premajhne prijave ribiški izpit odpade.
 
Na predavanju boste spoznali nekaj o zgodovini sladkovodnega ribištva, normativni urejenosti slovenskega
ribištva (zakonodaja), ribiškem upravljanju in organizaciji v ribištvu, ekologiji vod, biologiji rib, gojitvi sladkovodnih
rib, spoznali lovne in nelovne ribje vrste v Savi, ribolovni opremi in tehnikah ribolova v celinskih vodah, ipd.
 
Brez opravljenega predavanja, treh delovnih akcij, vsaj petih vpisanih ribolovov in plačila izpita ni možno pristopiti
k izpitu.
 
Pred samim izpitom bo organizirana tudi manjša priprava na ribiški izpit. Datum in uro bomo določili kasneje
(predvidoma par dni pred izpitom).
 
Za pristop k izpitu se je potrebno osebno prijaviti na RD v času uradnih ur na Prilipah in poravnati vse obveznosti
glede prijave.
 
Lep pozdrav in dober prijem.
Mohor Slatner, RD Brežice

Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.7
25.28
81
Sava
25.1
161.5
99

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart