Vabilo na zbor članov

Vabimo Vas na "Letni zbor članov Ribiške družine Brežice", ki bo v petek 31. 03. 2023

ob 18.00 uri v gostilni "Cetin" Mostec.

 

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:

Otvoritev zbora in pozdrav navzočim (predsednik RD Brežice)

 1. Izvolitev verifikacijske komisije

 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev

 3. Potrditev dnevnega reda

 4. Predstavitev poročil: - o delu UO RD Brežice v letu 2022

- o delu NO RD Brežice v letu 2022

- o finančnem poslovanju v letu 2022

 1. Odgovori in sklepi o poročilih

 2. Potrditev pravilnikov

  • Pravilnik o obveznem delu članov RD Brežice

  • Pravilnik o kandidacijskem postopku RD Brežice

  • Pravilnik o podelitvi naziva "Častni član RD Brežice"

  • Pravilnik o delu zbora članov RD Brežice

  • Spremembe v statutu RD Brežice

 3. Podelitev naziva "Častni član" RD Brežice

 4. Plan dela za leto 2023

 5. Razno

 

DOBER PRIJEM !

Prilipe, 16. 03. 2023 UO RD Brežice

Finančno poročilo ni objavljeno na spletu, v kolikor ga želite, ga lahko prevzamete v fizični obliki na zboru članov

 


Priponke:

pravilnik-o-kandidacijskem-postopku-2023-predlog poroilo-o-delu-rd-breice-v-letu-2022 statut-rd-breice-2023-predlog-v1 poroilo-gospodarja-rd-breice-2022 pravilnik-o-opodeljevanju-naziva-astni-lan-rd-predlog-2023-predlog pravilnik-o-obveznem-delu-lanov-rd-predlog-2023-predlog poslovnik-o-delu-zbora-lanov-2023-predlog-v1
Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.7
26.41
82
Sava
25.3
164.1
100

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart