Vabilo na Zbor članov 2024

   Vabimo Vas na "Letni zbor članov Ribiške družine Brežice", ki bo v petek 22. 03. 2024

   ob 18.00 uri v gostilni "Cetin" Mostec.

 

 

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:

 

Otvoritev zbora in pozdrav navzočim (predsednik RD Brežice)

1.     Izvolitev verifikacijske komisije

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev
  2. Potrditev dnevnega reda

4.     Predstavitev poročil:        

·        o delu UO RD Brežice v letu 2023

·        o delu NO RD Brežice v letu 2023

·        o delu gospodarja (gospodarske zadeve, izobraževanje, obveščanje)

·        o delu disciplinske komisije

·        o delu tekmovalne komisije

·        o delu čuvajske službe

·       o finančnem poslovanju v letu 2023

  1. Odgovori in sklepi o poročilih
  2. Potrditev pravilnikov

-        Predlog za dopolnitev Statuta in Pravilnika o disciplinskem postopku v RD Brežice

  1. Plan dela za leto 2024
  2. Razno

 

Finančno poročilo ni objavljeno na spletu, v kolikor ga želite, ga lahko prevzamete v fizični obliki na zboru članov.

 

DOBER PRIJEM !

Osnutek prenove statuta dodatno naložen na spletno stran 21. 3. 2024 po usklajevanju z UE - UO.

Na Zboru članov bodo podrobneje predstavljene spremembe.

Prilipe, 6. 3. 2024

UO RD Brežice

 


Priponke:

poroilo-o-delu-rd-breice-2023 pravilnik-o-disciplinskem-postopku-2024 statut-rd-breice-2024-v3-popr-istopis-ue-uo-2032024 statut-rd-breice-2024-predlogi-dopolnitev-in-popravkov-1032024
Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
15.4
49.03
100
Sava
16.9
332.5
158

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart