Zbor članov 2022

VABILO

 

Vabimo Vas na "Letni zbor članov Ribiške družine Brežice", ki bo v petek 18. 03. 2022 ob 18.00 uri v gostilni "Cetin" Mostec.

 

Upravni odbor predlaga naslednji dnevni red:

Otvoritev zbora in pozdrav navzočim (predsednik RD Brežice)

 1. Izvolitev verifikacijske komisije
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev
 3. Potrditev dnevnega reda
  1. Predstavitev poročil:
   • o delu UO RD Brežice v letu 2021
   • o delu NO RD Brežice v letu 2021
   • o finančnem poslovanju v letu 2021
 4. Odgovori in sklepi o poročilih
 5. Plan dela za leto 2022
 6. Razno

 

DOBER PRIJEM !

Prilipe, 28. 02. 2022


Priponke:

Poročilo gospodarja za zbor članov 2022 vabilo Poročilo o delu rd brežice v letu 2021
Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.7
26.41
82
Sava
25.3
164.1
100

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart