Reka Krka

Reka Krka (Krka 6)

Izliv Sušice (most na Brodu) - izliv v Savo

Ribe: androga, beli amur, bolen, jez, klen, koreselj, krap (gojena oblika), linj, menek, mrena, navadni ostriž, ogrica, platnica, ploščič, podust, pohra, potočna postrv, rdečeoka, rdečeperka, smuč, som, srebrni koreselj, ščuka in zelenika.

Ribolovni režim:

 •  Z izrazom 'bele ribe' so mišljene samo ribje vrste: platnica, podust, ploščič, klen, androga,ogrica in mrena.
 •  Roparske vrste rib so potočna postrv, sulec, šarenka, vse vrste zlatovčic, som, smuč, ščuka,bolen, jez in menek.
 •  Prepovedan je ribolov ali drug način ogrožanja trajno zaščitenih vrst rib, rakov, žab in školjk (črnooka, divji  krap, pezdirek, bistavec, zvezdogled, kosalj, pegunica, okun, grbasti okun, upiravec, činklja, kapelj, nežica, velika nežica, zlata nežica, babica,...in vse vrste prisotnih piškurjev ter sladkovodnih rakov, žab in školjk).
 •  Najmanjša ribolovna mera za soma je 80 cm.
 •  Dovoljen dnevni odvzem za gojenega krapa in linja je 1 kos.
 •  Dovoljen dnevni odvzem ščuke, soma, smuča, jeza, bolena in menka je 1 kos.
 •  Dovoljen dnevni odvzem za belo ribo so 3 kosi.
 •  Dovoljen dnevni odvzem za navadnega ostriža in navadnega koreslja je 30 kosov.
 •  Dovoljen dnevni odvzem za zeleniko, rdečeperko in rdečeoko je 150 kosov na dan.
 •  Ribolov iz plovila se lahko izvaja.
 •  Ribolov ščuke, smuča, soma in bolena se izvaja le z eno ribiško palico.
 •  Ribolov ščuke, smuča in bolena je dovoljen le z muharjenjem ali vijačenjem.
 •  Postrvi, sulca, ščuke, smuča in bolena je dovoljeno loviti na blestivko od številka 3 navzgor, umetne vabe (vobler, silikonske vabe,...), potezanko ali umetno muho.
 • Pri lovu na mrtvo ribo je predpisana obvezna uporaba kovinske predvrvice.
 • Ribolov postrvi v je dovoljen le z umetno vabo z enim trnkom (enojčkom, dvojčkom ali trojčkom).
 • Ribolov 'bele ribe', gojenega krapa, linja, navadnega koreslja, srebrnega koreslja - babuške in belega amurja se lahko izvaja hkrati z največ dvema ribiškima palicama. Na ribiški palici je lahko samo naveza z eno vabo.

 


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.6
25.28
81
Sava
25.0
156.3
97

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart