Reka Sava nad HE Brežice

Reka Sava nad HE Brežice (Sava 20)

1000 m pod jezovno zgradbo NEK – 400 m nad HE Brežice

Ribe: androga, beli amur, bolen, jez, klen, koreselj, krap (gojena oblika), linj, menek, mrena, navadni ostriž, ogrica, pisanec, platnica, ploščič, podust, pohra, potočna postrv, rdečeoka, rdečeperka, smuč, som, srebrni koreselj, ščuka in zelenika.

 

Ribolovni režim:

Ne velja za celotno tekmovalno traso na akumulacijskem jezeru HE Brežice na levem bregu Save (od betonskega pomola 1 (1000 m nad HE Brežice) do betonskega pomola 2 (3100 m nad HE Brežice), kjer velja režim ribolova izključno po načinu »UJEMI IN SPUSTI« za vse ribje vrste!

 

 •  Z izrazom 'bele ribe' so mišljene samo ribje vrste: platnica, podust, ploščič, klen, androga,ogrica in mrena.
 •  Roparske vrste rib so potočna postrv, sulec, šarenka, vse vrste zlatovčic, som, smuč, ščuka,bolen, jez in menek.
 •  Prepovedan je ribolov ali drug način ogrožanja trajno zaščitenih vrst rib, rakov, žab in školjk (črnooka, divji  krap, pezdirek, bistavec, zvezdogled, kosalj, pegunica, okun, grbasti okun, upiravec, činklja, kapelj, nežica, velika nežica, zlata nežica, babica,...in vse vrste prisotnih piškurjev ter sladkovodnih rakov, žab in školjk).
 •  Najmanjša ribolovna mera za soma je 80 cm.
 •  Dovoljen dnevni odvzem za gojenega krapa (do 5 kg)  in linja je 1 kos.
 •  Dovoljen dnevni odvzem ščuke, soma, smuča, jeza, bolena in menka je 1 kos.
 •  Dovoljen dnevni odvzem za bele ribe je 5 kosov.
 •  Dovoljen dnevni odvzem za navadnega ostriža in navadnega koreslja je 30 kosov.
 •  Dovoljen dnevni odvzem za zeleniko, rdečeperko in rdečeoko je 150 kosov na dan.
 •  Ribolov iz plovila se lahko izvaja.
 •  Ribolov ščuke, smuča, soma in bolena se izvaja le z eno ribiško palico.
 •  Ribolov ščuke, smuča in bolena je dovoljen le z muharjenjem ali vijačenjem.
 •  Postrvi, sulca, ščuke, smuča in bolena je dovoljeno loviti na blestivko od številka 3 navzgor, umetne vabe (vobler, silikonske vabe,...), potezanko ali umetno muho.
 • Pri lovu na mrtvo ribo je predpisana obvezna uporaba kovinske predvrvice.
 • Ribolov postrvi v je dovoljen le z umetno vabo z enim trnkom (enojčkom, dvojčkom ali trojčkom).
 • Ribolov 'bele ribe', gojenega krapa, linja, navadnega koreslja, srebrnega koreslja - babuške in belega amurja se lahko izvaja hkrati z največ dvema ribiškima palicama. Na ribiški palici je lahko samo naveza z eno vabo.

 

 

Tekmovalna trasa

Akumulacijsko jezero HE Brežice na levem bregu Save (od betonskega pomola 1 (1000 m nad HE Brežice) do betonskega pomola 2 (3100 m nad HE Brežice).

Ribolovni režim:

Izključno po načinu »UJEMI IN SPUSTI« za vse ribje vrste!

V primeru ribolova na tem odseku vpišite v ribiško karto pod »revir Sava« še odsek »TS«!

 

Obvezna oprema brez katere ribolov krapov na odseku »TS« ni dovoljen je:

 • primerna blazina za odpenjanje rib (blazina, ki ima ustrezne stranice ali t.i. »carp cradle banjica«),
 • kraparska podmetalka, s širino stranic najmanj 100 cm in
 • antiseptik za razkužilo vbodne rane oz. morebitnih drugih poškodb na ribah.

Shranjevanje rib v mreži je na odseku »TS« na Savi prepovedano! Izjema so le ribiška tekmovanja.

 

 

Kraparska trasa

Na zgornji polovici tekmovalne trase in sicer od ribolovnega podesta št. 65 do betonskega pomola 2 100 m nad zadnjim 128. ribolovnim podestom, se ribolov izvaja po pravilniku kraparske sekcije RD Brežice.

 

 

Ribolovni režim:

Izključno po načinu »UJEMI IN SPUSTI« za vse ribje vrste!

V primeru ribolova na tem odseku vpišite v ribiško karto pod »revir Sava« še odsek »TK«!

Obvezna oprema brez katere ribolov krapov na odseku »TK« ni dovoljen je:

 • primerna blazina za odpenjanje rib (blazina, ki ima ustrezne stranice ali t.i. »carp cradle banjica«),
 • kraparska podmetalka, s širino stranic najmanj 100 cm in
 • antiseptik za razkužilo vbodne rane oz. morebitnih drugih poškodb na ribah.

Shranjevanje rib v mreži je na odseku »TK« na Savi prepovedano! Izjema so le ribiška tekmovanja.

Na odseku »TK« je dovoljen nočni ribolov.

 

 


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.7
26.41
82
Sava
25.3
164.1
100

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart