Ribnik Prilipe 1

Ribnik Prilipe 1

Ribe: androga, beli amur, klen, koreselj, krap (gojena oblika), linj, mrena, navadni ostriž, ogrica, platnica, ploščič, podust, rdečeoka, rdečeperka, smuč, som, srebrni koreselj, ščuka in zelenika.

Ribolovni režim:

Vsak ribič, ki želi loviti na ribniku, se javi v klubskem prostoru družine, kjer mu bodo ob plačilu izdali Interno dovolilnico za člane RD Brežice (ostali dobijo turistično ali dnevno ribolovno dovolilnico). Pri nakupu Interne ribolovne dovolilnice mora član za čas ribolova pustiti letno ribolovno dovolilnico na nakupnem mestu, kjer jo po končanem ribolovu dobi nazaj ter vpiše ulov. Datum ribolova vpiše nadzornik z žigom v letno ribolovno dovolilnico. Dovoljen je odvzem enega krapa do 3 kilogramov. Ko ribič prekine z ribolovom, ne glede na ulov, mora vrniti Interno ali turistično dovolilnico na prodajno mesto!
·S polnopravnim članom ribiške družine lahko lovi na ribniku tudi njegov otrok ali sorodnik, ki ne sme biti starejši od 14 let (osnovnošolec) na eno Interno dovolilnico.
·Ko želi ribič ulovljeno ribo zadržati, mora takoj prenehati z ribolovom, oziroma v primeru nadaljevanja ribolova, takoj kupiti novo turistično dovolilnico.
·Ribolov se lahko izvaja izključno na eno ribiško palico z enim trnkom s tem, da se vsem članom in ribičem-turistom priporoča uporaba trnka s stisnjeno zalustjo.

  •  Prepovedano je vijačenje ali "blikanje" na ribniku!
  •  Izvajanje športnega ribolova je dovoljeno od zore do mraka.
  •  Z veljavno interno ribolovno dovolilnico je dovoljen dnevni ulov:

− 1 kos smuča ali soma ali ščuke;
− 1 kos krapa do 3 kilograme;
− 5 kosov klena ali ploščiča ali katere druge 'bele' ribe;
− 30 kosov zelenke ali rdečeoke ali rdečeperke;
− srebrni koreselj (babuška) in beli amur nimajo količinske omejitve.

Na poziv ribiškega čuvaja ali druge pooblaščene osebe mora ribič pokazati ribolovno dovolilnico, člansko izkaznico,   ribolovni pribor, vabe in ulov.

Ribič na ribniku se mora obnašati okolju in družbi primerno ter s svojim početjem ne motiti ostalih ribičev in obiskovalcev ribnika. Prepovedano je odlaganje smeti izven temu namenjenih smetnjakov. Ribič mora upoštevati navodila čuvaja ali nadzornika na ribniku.

 

 


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.7
26.41
82
Sava
25.3
164.1
100

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart