Androga

Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)

Tuje ime

silver bream, white bream (angl.), Blätte, Blicke, Güster (nem.), blicca (ital.)

Razširjenost

Naseljuje severno Evropo do Pirenejskega polotoka in Alp, donavsko porečje, severni del Male Azije ob Bosporju, severne pritoke Črnega in zahofne pritoke Kaspiskega morja do Urala. Naseljena je v Španiji in Italiji. Naseljuje celo Muro, Dravo, spodji tok Save, Krke in Kolpe. Je še pogosta vrsta v vseh večjih rekah donavskega porečja.

Življenjski prostor

Živi v nižinskih vodah, največkrat v velikih rekah in poplavnih področjih.

Značilnosti

Običajno zraste do 30 cm in 1 kg teže. Telo je visoko bočno sploščeno, nekoliko spominja na ploščiča. Hrbet je temno zelene-olivne barve, boki svetlo srebrni.

Hrana

Hrani se z živalskimi organizmi na dnu.

Razmnoževanje

Drsti se od maja do julija, samica polaga od 11.000 do 100.000 iker na podvodno rastlinje. Mladice zrastejo povprečno od 6 do 8 cm na leto. Samci spolno dozorijo v drugem letu življenja, samice pa v tretjem do petem letu življenja.

Najmanjša lovna mera

25 cm

Varstvena doba

1. 5.–30. 6.


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.7
25.28
81
Sava
25.1
161.5
99

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart