Čep

Zingel zingel (Linnaeus, 1766)

Tuje ime

Zingel (angl.), Zindel, Zink, Zinne (nem.)

Razširjenost

Čep živi le v porečjih Donave in Dnjestra. Pri nas živi v Muri, Dravi in v Savi. Zaradi regulacijskih del se spreminjajo biotopi čepa, to pa pomeni upadanje populacij in krčenje naselitvenega območja

Življenjski prostor

Zadržuje se v glavnih tokovih srednje globokih rek s peščenim ali prodnatim dnom. Zaradi ostrih in raskavih lusk, ostrih plavutnic in trnov na poklopcih nima sovražnika.

Značilnosti

Zraste 15–25 cm, največ do 50 cm. Ima vretenasto, v sprednjem delu široko in v zadnjem zelo ozko telo, široko in hrbtno-trebušno dolgo in sploščeno glavo. Škržni poklopec ima na robu trnast izrastek. Ima dve hrbtni plavuti, prva je iz samih trdih plavutnic, druga ima prvo trdo, ostale pa mehke. Trebušne plavuti so tik pod prsnimi. Telo pokrivajo drobne ktenoidne luske, ki segajo na glavo. V podkvastnih podstojnih ustih so zobje. Po robu predpoklopca so zobci. Čep je po hrbtu rjav ali zelenkasto rjav, boki so rumenkasti ali zeleno rumeni, trebuh pa je svetel. Raztresene pege in temno rjava marmoriranost se vlečejo med zabrisanimi rjavo črnimi pasovi prečno od hrbta proti trebuhu. Gobec in škržni poklopci so rjavkaste barve.

Hrana

Hrani se s talnimi nevretenčarji, pa tudi z ikarmi in zarodom drugih ribjih vrst. Ponoči se približa brežinam in na plitvini pobira hrano.

Razmnoževanje

Spolno dozori v 2.–3. letu. Drsti se od marca do maja. Samica odloči okoli 5.000 iker na kamnito dno, kjer je močan pretok vode. Je samotarska riba.

Najmanjša lovna mera

20 cm

Varstvena doba

1. 3.–31. 5.


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.7
25.28
81
Sava
25.1
161.5
99

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart