Jez

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

Tuje ime

ide, orfe (angl.), Aland, Ertel, Gäse, Helm, Jesen, Orfe (nem.), ido (ital.)

Razširjenost

Razširjen je v srednji in vzhodni Evropi. Naseljuje povodja Baltika, Črnega in severnega Kaspijskega in Aralskega morja. V Aziji sega naselitveno območje v porečje Len in Aralskega morja. Zanesli so ga v Anglijo in Francijo. 

V Sloveniji živi v Muri, Dravi in v spodnjem toku Save.

Življenjski prostor

Živi v velikih rekah in jezerih. Spomladi se seli po rekah vzvodno do drstišča na prodnatih plitvinah. Poleti odplava na poplavljene predele na pašo, jeseni pa se preseli nizvodno v globje predele rek ali jezer. V zadnjih desetletjih množičnih selitev ni več. Dokaj stabilna populacija jeza je le še v Donavi od južne Nemčije navzdol. Ponekod živi stalno v jezerih in se v njih tudi razmnožuje.

Značilnosti

Jez je riba z vretenastim, bočno rahlo stisnjenim telesom, pokritim z velikimi luskami. Na prvi pogled je podoben klenu, le, da ima manjšo glavo, top gobec s končnimi usti. Hrbet je temno sive barve, boki so srebrni, trebuh pa bel. Plavuti so rdeče barve. Jez doseže dolžino do 80 cm, povprečno pa so odrasli primerki dolgi do 50 cm. V izjemnih pogojih živijo do 15, v povprečju pa le okoli 10 let. 

Hrana

Jez se v mladosti hrani s planktonom, odrasle živali pa z vodnimi žuželkami in ličinkami, občasno pa se hranijo tudi z manjšimi ribami.

Razmnoževanje

Spolno dozorijo v drugem ali tretjem letu starosti, včasih pa šele do petega, drstijo pa se od marca do junija na plitvih prodiščih. V času drstitve se zberejo v jate, drugače pa živijo samotarsko življenje.

Najmanjša lovna mera

35 cm

Varstvena doba

1. 3.–31. 5.


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.6
25.28
81
Sava
25.0
156.3
97

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart