Klen

Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)

Tuje ime

chub (angl.), Dobel (nem.), cavedano (ital.)

Razširjenost

Cela Evropa razen skrajnega severnega dela. V Sloveniji je splošno razširjen.

Življenjski prostor

Reke v pasu postrvi, lipana in mrene, predalpska in nižinska jezera, manj pogost je v toplejših delih vodotokov. Mladi kleni živijo v jatah, starejši so samotarji.

Značilnosti

Dolžina 30–50 cm. Telo je v prerezu skoraj okroglo. Rob predrepne plavuti je izbočen, plavuti na spodnji strani telesa običajno rdečkaste. Ustna odprtina in luske večje kot pri kleniču, so temne obrobljene in ustvarjajo videz mreže.

Hrana

Letajoče žuželke, ličinke žuželk, rastline in ribe.

Razmnoževanje

Drsti se od aprila do maja na prodnatih tleh ob brežinah.

Najmanjša lovna mera

30 cm

Varstvena doba

1. 5.–30. 6.


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.7
26.41
82
Sava
25.3
164.1
100

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart