Klenič

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)

Tuje ime

common dace (angl.)

Razširjenost

Naseljuje vse pritoke Severnega, Baltskega, Belega in Barentovega morja, v porečje Volge, Urala, Donave in Dnjepra. Na severu sega v Anglijo, zaneslji so ga na Škotsko ter v južno Skandinacijo. Na zahodu sega od Pirenejev čez celo Evropo do Atlantika ter globoko v Azijo. V Sloveniji živi v Muri, Dravi in Savi ter njihovih pritokih.

Življenjski prostor

Živi v jatah v hladnih, hitro tekočih vodah, občasno zahaja v čista jezera in nižinske dele rek. V vzhodnem Baltiku zahaja v somornico. Seli se na kratke razdalje - potamodromna selivka.

Značilnosti

Klenič zraste 15–20 cm, največ do 37 cm. Ima podolgovato, vretenasto telo z majhno glavo in končnimi ali rahlo stisnjenimi usti. Na prvi pogled se loči od klena po vbočeni predrepni plavuti. Hrbet je temnejši, boki srebrni, trebuh bel. Parne plavuti so belo rumene, predrepna je temneje rumena.

Hrana

Je vsejeda riba, hrani se z ličinkami vodnih žiželk, s polži, s planktonom, z organskim drobirjem in občasno z rastlinjem.

Razmnoževanje

Spolno dozori v 2.–3. letu. Drsti se zgodaj od marca do aprila na peščenih ali prodnatih plitvinah, ko je temperatura vode 9–10 ºC. Samica odloži 90.000 iker.

Najmanjša lovna mera

20 cm

Varstvena doba

1. 5.–30. 6.


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.6
26.41
82
Sava
25.1
158.9
98

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart