Krap

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)

Tuje ime

common carp (ang.), Karpfen (nem.), carpa (ital.)

Razširjenost

Izvira iz jugovzhodne Azije, danes pa je razširjen po celi Evropi razen v severni Skandinaviji. Živi tudi v Veliki Britaniji. V Sloveniji je vsesplošno razširjen.

Življenjski prostor

Nižinska in predalpska jezera, ribogojnice, od pasu ploščiča navzdol v rekah. Ugajajo mu vode z blatnim dnom in veliko rastlinja. Hraniti se prične v mraku in nadaljuje v nočnem času.

Značilnosti

Dolžina 30–70 cm. Ima dva para kratkih brkov. Divji krap in luskinar imata celo telo pokrito z luskami, usnjar pa ima po telesu le posamezne luske ali pa jih sploh nima. Hrbet ima visok.

Hrana

Talne živali, ki jih pobira z raztegljivimi usti, in rastline.

Razmnoževanje

Drsti se od maja do junija, ikre odlaga na rastlinje ob brežinah.

Najmanjša lovna mera

Gojeni krap je brez mere. Divja oblika krapa je trajno zaščitena in izredno redka vrsta.

Varstvena doba

1. 5.–30. 6.


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.7
26.41
82
Sava
25.3
164.1
100

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart