Menek

Lota lota (Linnaeus, 1758)

Tuje ime

burbot (angl.), Quappe (nem.), bottatrice (ital.)

Razširjenost

Menek je hladnovodna riba, ki prebiva v velikih rekah in globokih jezerih Amerike, Evrope in Azije in to v območju med 40º in 70º severne geografske širine. Najdemo ga na globini od 1–700 m in v temperaturnem območju vode od 4-18 ºC. Predvsem je vezan na bentos (dno) kjer se zadržuje med rastlinjem, koreninami ali kamenjem. 

Življenjski prostor

Občasno ga lahko najdemo v brakičnih vodah.

Značilnosti

Je edini sladkovodni predstavnik reda Gadiformes (polenovke), ki se sestoji iz približno 30 morskih vrst ter je edini predstavnik družine Lotidae. Njegova zunanjost na prvi pogled spominja na soma. Naraste do 1,5 m dolžine in 30 kg telesne teže, čeprav so v povprečju odrasli osebki težki 2 kg. Ima ploščato glavo in podolgovato telo prekrito z drobnimi luskami. Barva variira od rumene do rjavkaste ali zelenkaste s temnimi, nepravilnimi lisami, ki prekrivajo hrbet, glavo in plavutke z izjemo prsnih plavuti. Trebuh in prsne plavuti sta belkastosive barve. Prva hrbtna plavut je kratka ter za njo sledi druga hrbtna plavut, ki je 6 krat daljša in se dotika zaobljene repne plavuti. Predrepna plavut je približno enako dolga kot hrbtna. Prsne in trebušne plavuti so nameščene kranialno, takoj za škržnimi loki. Za menka je značilen neparen brk, ki se nahaja na spodnji čeljusti (»bradi«). 

Hrana

Odrasli so ribojedi. Zarod se hrani z drobnimi rakci in vodnimi nevretenčarji. 

Razmnoževanje

Drstenje menka nastopi v zimskih mesecih, kadar matice potujejo vzvodno v manjše vodotoke. Na drstišča prvo prihajajo samci. Drstenje nastopa po noči v plitvinah s kamnitim ali peščenim dnom. Med drstenjem samci in samice tvorijo klobčasto maso, v centru klobka odlagajo spolne produkte. Ikra se zalepi na podlago, inkubacija pa traja od 40 dni do nekaj mesecev. Glede razmnoževanje menka obstajajo različni podatki o številu jajc, času spolnega dozorevanja ter pogostnosti drstenja. Predvsem gre za značilnosti posameznih vodotokov (temperaturna nihanja, količina hrane..) ter za polimorfizem zaradi izoliranosti posameznih populacij. Tako menek spolno dozori v razponu od 1–8 let, število jajc pa varira od 30.000–13.000.000. V naravi se menek ne drsti vsako leto, ker potrebuje 2–3 leti za obnovo energetskih zalog zadostnih za drstenje. Pred časom drstenja so opazili pri menku obdobje pospešenega metabolizma in pospešenega vnosa hrane zaradi dozorevanja spolnih žlez ter nabiranja energetskih zalog za drstenje.

Najmanjša lovna mera

30 cm

Varstvena doba

1. 12.–31. 3.


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.6
25.28
81
Sava
25.0
156.3
97

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart