Ogrica

Vimba vimba carinata (Pallas, 1811)

Tuje ime

vimba (angl.), Russnase (nem.)

Razširjenost

Pritoki Kaspijskega in Črnega morja ter Baltika. V Sloveniji v rekah donavskega porečja.

Življenjski prostor

V rekah od pasu ploščiča do brakičnih predelov, v nižinskih jezerih in v predalpskih jezerih. Živi v jatah ob dnu.

Značilnosti

Dolžina 20–30 cm. Usta so podstojna, z naprej štrlečo zgornjo mesnato ustnico. Plavuti so sivkaste, rumene ali oranžne. V času drsti imajo samci hrbet črn, trebuh pa rdečkast. V predrepni plavuti je 20–25 plavutnic. Nazaj položene prsne plavuti segajo skoraj do trebušnih.

Hrana

Talne živali.

Razmnoževanje

Drsti se od maja do junija na prodnatem dnu ob brežinah. V času drsti se seli po toku navzgor.

Najmanjša lovna mera

30 cm

Varstvena doba

1. 5.–30. 6.


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.7
26.41
82
Sava
25.3
164.1
100

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart