Pezdirek

Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782)

Tuje ime

bitterling (angl.), Bitterling (nem.), rodeo sericeo (ital.)

Razširjenost

Vzhodna, srednja in severna Evropa, severozahodna Anglija. V Sloveniji razširjen v donavskem porečju.

Življenjski prostor

Pas ploščiča v rekah, nižinska jezera in ribniki, kjer žive tudi potočni škržek (školjka) in druge sladkovodne školjke. Živi v jatah ob brežinah voda, ki so zelo porasle z rastlinjem.

Značilnosti

Dolžina 5–6 cm. Pobočnica je nepopolna, ima le 5–6 lusk. V zgornji polovici telesa se po bokih vleče modro zelena proga. V času drsti trebuhi samce pordečijo, boki in hrbet pa postanejo bleščeče modro zeleno vijoličaste barve. Samica ima 4–5 cm dolgo rožnato leglo.

Hrana

Talne živali, ličinke žuželk, živalski plankton.

Razmnoževanje

Ikre odlaga od aprila do junija v školjke, zarod zapusti školjke, ko izgubi hranilni mešiček.

Varstvena doba

Trajno zaščitena vrsta


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.7
26.41
82
Sava
25.3
164.1
100

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart