Pisanka

Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)

Tuje ime

schneider (angl.), Schneider (nem.), allorella alburno di fiume (ital.)

Razširjenost

Francija, porečje Rena in Donave, jugovzhodna Evropa. V Sloveniji precej razširjena v donavskem porečju.

Življenjski prostor

V rekah v pasu lipana in delno v pasu mrene, manj pogosta v predalpskih in nižinskih jezerih. Živi v jatah pri dnu in v zgornjih vodnih plasteh.

Značilnosti

Dolžina 9–13 cm. Pobočnica je usločena navzdol in obrobljena z dvema vrstama vzporednih črnih pik. V času drsti se vzdolž bokov nad pobočnico pojavi temno siva proga, baze plavuti na spodnji strani telesa pa pordečijo.

Hrana

Talne živali in letajoče žuželke.

Razmnoževanje

Drsti se na prodnatem dnu v tekoči vodi med majem in junijem.

Varstvena doba

Trajno zaščitena vrsta.


Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ZAPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
8.5
127.3
178
Sava
7.6
716.1
275

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart