Platnica

Rutilus pigus virgo (Heckel, 1852)

Tuje ime

danube roach (angl.), Frauennerfling (nem.), Leucisco del Danubio (ital.)

Razširjenost

Živi samo v donavskem porečju v spodnjih tokovih večjih pritokov do severne Romunije. V Sloveniji v porečju Krke, Save, Drave, Kolpe.

Življenjski prostor

Živi v globljih predelih rek z močnim pretokom. Samo v času drsti se seli v pritoke, ki so porasli z rastlinjem.

Značilnosti

Dolžina 30–45 cm. Telo visoko, rahlo sploščeno, v času drsti ima samec izrazite drstne bradavice po glavi. Usta so rahlo podstojna, glava je majhna, trebušne in repna plavut so rdeče.

Hrana

Talne živali, rastline. Je vsejeda riba.

Razmnoževanje

Drsti se od aprila do maja na prodnatem dnu ali rastlinju, kamor odlaga izredno lepljive ikre.

Najmanjša lovna mera

35 cm

Varstvena doba

1. 3.–31. 5.


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.7
25.28
81
Sava
25.1
158.9
98

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart