Potočna postrv

Salmo trutta m.fario (Linnaeus 1758) - potočnica

Tuje ime

brown trout (angl.), Bachforelle (nem.), trota fario (ital.)

Razširjenost

Splošno razširjena v Evropi in v Sloveniji.

Življenjski prostor

Riba odprtih voda, ki se zadržuje na predelih s srednje močnim pretokom ali pod brežinami v pasu postrvi in lipana. Živi tudi v visokogorskih jezerih, ki imajo dotoke in iztoke. Zelo je občutljiva za onesnaževanje voda in regulacije in v takih predelih jo pogosto nadomešča šarenka.

Značilnosti

Zraste do 50 cm, redki primerki so veliki tudi do 70 cm. Po bokih in po hrbtu ima temne pike, po bokih še rdeče, belo obkrožene pike. Tako kot pri vseh postrvih ima tudi pri potočni samec spodnjo čeljust kljukasto zakrivljeno navzgor, kar je izrazito zlasti v času drsti.

Hrana

Talno živalstvo, letajoče žuželke, ribe.

Razmnoževanje

Čas drsti lokalno zelo variira, in sicer od oktobra do marca. Ikre zakoplje v prod. Za razmnoževanje zahteva čisto, s kisikom bogato vodo in prodnata tla z močnim pretokom.

Najmanjša lovna mera

25 cm

Varstvena doba

1. 10.–28. 2.


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.7
25.28
81
Sava
25.1
161.5
99

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart