Smuč

Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758)

Tuje ime

pikeperch (angl.), Zander (nem.), sandra (ital.)

Razširjenost

Izvira iz vzhodne Evrope, naseljen je bil v predele zahodne Evrope in v Veliko Britanijo. V Sloveniji v donavskem porečju.

Življenjski prostor

Pas mrene in ploščiča v večjih rekah, nižinska jezera, velike mrtvice. Običajno živi v motnih vodah pri dnu, v mraku pride na površje. Odrasli smuči so samotarji, mlajši živijo v jatah. 

Značilnosti

Dolžina 30–70 cm. Telo je vretenasto, podolgovato, s koničasto glavo in s številnimi zobmi v ustih. Na hrbtu sta dve med seboj ločeni hrbtni plavuti, v prvi so same nerazcepljene plavutnice. Po zgornjem delu hrbta so prečne proge.

Hrana

Plenilec, ribojed.

Razmnoževanje

Ikre odlaga od aprila do maja ob bregovih v gnezda iz potopljenih vej, ki jih varuje samec.

Najmanjša lovna mera

50 cm

Varstvena doba

1. 3.–31. 5.


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.6
25.28
81
Sava
25.0
156.3
97

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart