Sončni ostriž

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)

Tuje ime

pumpkinseed (angl.), Sonnenbarsch (nem.), persico sole (ital.)

Razširjenost

Njegova domovina je severna Amerika, danes pa ga najdemo po celi Evropi in v južni Angliji. V Sloveniji je splošno razširjen v obeh porečjih.

Življenjski prostor

Z rastlinjem obrasli plitvi predeli predalpskih in alpskih jezer, ribniki, mrtvice, gramoznice in pa ploščiča v rekah.

Značilnosti

Dolžina 10–15 cm. Telo je bočno zelo sploščeno in visoko. Na škržnih poklopcih ima rdečo in črno pego, usta so majhna. Samec je v času drsti živo pisanih barv.

Hrana

Talne živali, včasih tudi zarod in mladice drugih rib.

Razmnoževanje

Od maja do junija odlaga ikre med rastlinje na plitvine, kjer se valijo pod skrbnim varstvom roditeljev.

Najmanjša lovna mera

Brez mere.

Varstvena doba

Brez.


Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
24.7
26.41
82
Sava
25.3
164.1
100

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart