Dokumenti RD

Najpomembnejši interni akti vsake ribiške družine so:

  • Statut
  • Pravilnik o disciplinskem postopku in
  • Pravilnik o čuvajski službi.

Interni akti podrobneje urejajo organiziranost športnega ribolova in delovanje družine. Glede tega dopolnjujejo in natančneje določajo z zakonom opredeljene zapovedi in morajo biti skladni z zakonskimi in podzakonskimi predpisi. Nekatere prepovedi lahko urejejo tudi strožje, nikoli pa blažje, kot jih določa zakon ali podzakonski akt. V primeru strožjega urejanja ribolovnega režima morajo biti strožja določila s strani države potrtjena v ribiškogojitvemen načrtu. Za neupoštevanje prepovedi in zapovedi, ki so predpisane v inetrnih aktih ribiške družine, član ribiške družine odgovarja pred disciplinskim organom ribiške družine.

Statut, Pravilnik o disciplinskem postopku in Pravilnik o čuvajski službi so bili objavljeni na speltni strani in na oglasni deski RD na Prilipah 25. 4. 2019.


Priponke:

statut-rd-brezice-2017 pravilnik-o-disciplinskem-postopku-2019 pravilnik-o-organizaciji-in-delu-ribiskocuvajske-sluzbe-2019
Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ZAPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
 
 
Ribiški čuvaji
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
8.8
111.9
161
Sava
8.1
610.5
244

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart