Dokumenti RD

Najpomembnejši interni akti ribiške družine so:

  • Statut
  • Pravilnik o disciplinskem postopku,
  • Pravilnik o čuvajski službi,
  • Poslovnik o delu zbora članov RD,
  • Pravilnik o kandidacijskem postopku,
  • Pravilnik o obveznem delu članov RD in
  • Pravilnik o podelitvi naziva "častni član"

Interni akti podrobneje urejajo organiziranost športnega ribolova in delovanje družine. Glede tega dopolnjujejo in natančneje določajo z zakonom opredeljene zapovedi in morajo biti skladni z zakonskimi in podzakonskimi predpisi. Nekatere prepovedi lahko urejajo tudi strožje, nikoli pa blažje, kot jih določa zakon ali podzakonski akt. V primeru strožjega urejanja ribolovnega režima morajo biti strožja določila s strani države potrjena v ribiškogojitvemen načrtu. Za neupoštevanje prepovedi in zapovedi, ki so predpisane v internih aktih ribiške družine, član ribiške družine odgovarja pred disciplinskim organom ribiške družine.

 


Priponke:

pravilnik-o-disciplinskem-postopku-2019 pravilnik-o-organizaciji-in-delu-ribiskocuvajske-sluzbe-2019 pravilnik-o-kandidacijskem-postopku-2023 statut-rd-breice-2023 pravilnik-o-opodeljevanju-naziva-astni-lan-rd-2023 poslovnik-o-delu-zbora-lanov-rd-2023 pravilnik-o-obveznem-delu-lanov-rd-2023
Uradne ure Dovolilnice
Ribnik Prilipe
ODPRT
Ribiškočuvajska služba
KONTAKTI
 
Vodja ribiškočuvajske službe
Sandi Hotko
031 826 924
 
 
 
Stanje voda
 
°C
m3/s
cm
Krka
18.7
37.28
91
Sava
19.3
244.9
129

Vir: ARSO
Sponzor tekm
v lovu rib s plovcem

Spletni nakup
ribiških kart